Official statistics

official statistics

Dictionary of sociology. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Official statistics — on Germany in 2010, published in UNECE Countries in Figures 2011. Official statistics are statistics published by government agencies or other public bodies such as international organizations. They provide quantitative or qualitative information …   Wikipedia

  • official statistics — Statistical information produced, collated, and disseminated by national governments, their agencies, and the international bodies which link them. These data are almost invariably nationally representative, because they are obtained from… …   Dictionary of sociology

  • official statistics — oficialioji statistika statusas Aprobuotas sritis statistikos organizacija ir teisiniai pagrindai apibrėžtis Statistinių duomenų apie ekonominius, socialinius, demografinius, aplinkos reiškinius ir procesus rinkimo, tvarkymo ir statistinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • official statistics — oficialioji statistika statusas Aprobuotas sritis statistikos organizacija ir teisiniai pagrindai apibrėžtis Visuomenės reikmėms ir valstybės valdymui reikalingų statistinių tyrimų, kitų statistikos darbų, atliekamų pagal Oficialiosios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • official statistics framework — oficialiosios statistikos darbų programa statusas Aprobuotas sritis statistikos organizacija ir teisiniai pagrindai apibrėžtis Statistinių tyrimų ir kitų darbų, būtinų visuomenės reikmėms ir valstybės valdymui, pavedamų vykdyti Statistikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • official statistics programme — Oficialiosios statistikos programa statusas Aprobuotas sritis statistikos organizacija ir teisiniai pagrindai apibrėžtis Visuomenės reikmėms ir valstybės valdymui reikalingų statistinių tyrimų, kitų statistikos darbų, Europos Sąjungos teisės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • official statistics portal — oficialiosios statistikos portalas statusas Aprobuotas sritis statistikos organizacija ir teisiniai pagrindai apibrėžtis Interneto svetainė, kurioje suteikiama daugiafunkcė prieiga prie oficialiosios statistikos įstaigų rengiamos statistinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • user of official statistics — oficialiosios statistikos vartotojas statusas Aprobuotas sritis statistikos organizacija ir teisiniai pagrindai apibrėžtis Fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, naudojantys pagal Oficialiosios statistikos programą …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • statistical data use only for the purposes of official statistics — statistinių duomenų naudojimas tik oficialiosios statistikos tikslams statusas Aprobuotas sritis statistikos organizacija ir teisiniai pagrindai apibrėžtis Statistinių duomenų naudojimas išimtinai statistinei informacijai pagal Oficialiosios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Statistics New Zealand — Tatauranga Aotearoa Statistics New Zealand logo Agency overview Jurisdiction New Zealand Headquarters …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.